คลังเสนอขยายเวลาลดภาษีรถยนต์คันแรก

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า โครงการรถยนต์คันแรกของรัฐบาล คาดว่าจะมีผู้ขอใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้น จากปัจจุบันกว่า 1 หมื่นราย ดังนั้นกระทรวงการคลังจึงจะนำเรื่องขอขยายระยะเวลาโครงการ เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ช่วงเดือนพฤษภาคม หลังจากได้รับข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการส่งมอบรถยนต์ที่อาจจะไม่ทันตามเวลา 31 ธันวาคม ปีนี้ ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ
แนวทางขยายโครงการรถคันแรก สามารถดำเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ ขยายเวลาสิ้นสุดโครงการ จาก 31 ธันวาคม ไปอีก 6 เดือน – 1 ปี ตามความเหมาะสม ส่วนแนวทางที่ 2 อาจจะปรับเงื่อนไขจากเดิม ผู้ใช้สิทธิ์จะต้องส่งมอบรถยนต์และโอนทะเบียนภายในวันที่ 31 ธันวาคม ปีนี้ ต้องเป็นจองซื้อรถยนต์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ปีนี้ ซึ่งเห็นว่า แนวทางที่ 2 น่าจะมีความเหมาะสม เนื่องจากปัญหาเรื่องสายการผลิตของอุตสาหกรรมรถยนต์ที่มีปัญหาได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบ ถือว่าไม่เป็นความผิดของผู้บริโภค แต่เป็นเรื่องของภัยธรรมชาติ

เครดิต: ผู้จัดการ

Advertisements