“Make” และ “DO”

“Make” และ “DO” ที่หลายๆคนมักจะสับสนเมื่อถึงเวลาใช้ คุณลักษณะที่ชัดๆของทั้งสองคำนี้ คือ

Make: ใช้กับสิ่งที่ไม่เคยมี หรือไม่มีตัวตันมาก่อน
Do: ใช้กับกิจกรรมหรือการกระทำต่างๆ

1016740_659529207409215_367490526_n

Advertisements