ค่าที่จะคูณด้วยให้มันคงที่ เมื่อลากไปยังเซลล์อื่นๆ

วิธีการเขียนสูตร ให้ cell หนึ่ง fix ตายตัว แล้วคูณกับ cell ค่าอื่น โดยที่ cell ที่ fix ค่า ไว้ ไม่เปลี่ยนเมื่อลากเลื่อนลง 

อย่างนี้ต้องการล็อกค่า 3 ในสูตร =E3*F2 เป็นการ fix row ให้ใส่เครื่องหมาย $ ที่หน้าเลข3 เป็น E$3 เวลาลากสูตรลง เลข 3 จะไม่เปลี่ยนเป็น 4,5,6 
แต่ถ้าลากขวาค่า E จะเปลี่ยนเป็น F,G,H,…ฉะนั้นถ้าต้อง ลากขวาแล้วไม่อยากให้เปลี่ยน ก็ใส่ $ ที่หน้าตัว E  กลายเป็น $E$3 

Advertisements